Το  Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών ΚATΕΡΙΝΑ ΜΠΙΤΖΙΟΥ είναι ένα επαγγελματικό γραφείο ντετέκτιβ στην πόλη των Τρικάλων. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα της έρευνας, παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών ερευνών, ελέγχου ιστορικού, επιτήρησης και εταιρικών ερευνών. Η ομάδα τους αποτελείται από επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης με διαφορετικά υπόβαθρα που εργάζονται επιμελώς για τη συλλογή πληροφοριών και την παροχή ακριβών αποτελεσμάτων στους πελάτες τους. Χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές, όπως μεθόδους κρυφής παρακολούθησης, προηγμένα ερευνητικά εργαλεία και τεχνολογία αιχμής για να εξασφαλίσουν αποτελεσματικά και αποτελεσματικά αποτελέσματα. Διατηρούν το απόρρητο σε όλη τη διαδικασία και τηρούν τις τυπικές νομικές πρακτικές. Οι βασικές αξίες του οργανισμού περιλαμβάνουν την ακεραιότητα, την αριστεία, τον επαγγελματισμό και την υπευθυνότητα. Με τη δέσμευσή τους στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, το  Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών ΚATΕΡΙΝΑ ΜΠΙΤΖΙΟΥ έχει καθιερωθεί ως αξιόπιστη πηγή διερευνητικών λύσεων στην κεντρική περιοχή της Ελλάδας.

Οι τιμές για τις υπηρεσίες των ντετέκτιβ στα Τρίκαλα επηρεάζονται από παράγοντες όπως η περίπλοκη φύση της υπόθεσης, η περιοχή όπου θα διεξαχθεί η έρευνα και η ανάγκη για επιπλέον πόρους ή τεχνολογία.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

Συζυγική Απιστία, Προγαμιαίες Έρευνες, Εντοπισμός Εξαφανισμένων Προσώπων, Εντοπισμός σε Ηλεκτρονική Παρενόχληση, Έλεγχος Απορρήτου Τηλεπικοινωνιών, Έλεγχος Τηλεφωνικών Συνδιαλέξεων, Επιτήρηση Προσώπων, Προστασία Προσώπων και Χώρων, Μέτρα Προστασίας Επικοινωνιών, Έλεγχος Ιστορικού Υπαλλήλου, Ανίχνευση Διαρροής Πληροφοριών, Βιομηχανικές Έρευνες, Εντοπισμός Δικαστικών Στοιχείων, Έλεγχος Προσωπικού – Συνεργατών, Έρευνα για Ηλεκτρονικές Απάτες, Συνοδεία Χρηματαποστολών, Έλεγχος Τηλεφωνικών Συνδιαλέξεων, Ασφαλιστικές Απάτες, Ανάκτηση Χρεών – Εύρεση Οφειλετών