Το  Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών ΚATΕΡΙΝΑ ΜΠΙΤΖΙΟΥ στη Λαμία προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες ανιχνεύσεων και αποκαλύψεων σχετικά με διάφορους τύπους παραβάσεων. Το γραφείο ιδιωτικών ερευνών – ντετέκτιβ είναι εξειδικευμένο στην ανίχνευση παραβάσεων όπως η Συζυγική Απιστία, οι Βιομηχανικές Έρευνες και ο Έλεγχος Προσωπικού – Συνεργατών. Με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων και την εμπειρία μας, παρέχουμε αποτελεσματικές λύσεις στους πελάτες μας. Επιπλέον, διασφαλίζουμε την απόλυτη εχεμύθεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας. Πλαισιωμένο από εξειδικευμένους επαγγελματίες, προσφέρουμε λύσεις υψηλής ποιότητας και προαιρετικά συχνά μη βίαιων χαρακτήρων.

Η τιμή για τις υπηρεσίες ενός ντετέκτιβ στη Λαμία εξαρτάται από παράγοντες όπως η διάρκεια της έρευνας, η απαραίτητη εξειδίκευση και η διαθεσιμότητα του ερευνητή.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

Συζυγική Απιστία, Προγαμιαίες Έρευνες, Εντοπισμός Εξαφανισμένων Προσώπων, Εντοπισμός σε Ηλεκτρονική Παρενόχληση, Έλεγχος Απορρήτου Τηλεπικοινωνιών, Έλεγχος Τηλεφωνικών Συνδιαλέξεων, Επιτήρηση Προσώπων, Προστασία Προσώπων και Χώρων, Μέτρα Προστασίας Επικοινωνιών, Έλεγχος Ιστορικού Υπαλλήλου, Ανίχνευση Διαρροής Πληροφοριών, Βιομηχανικές Έρευνες, Εντοπισμός Δικαστικών Στοιχείων, Έλεγχος Προσωπικού – Συνεργατών, Έρευνα για Ηλεκτρονικές Απάτες, Συνοδεία Χρηματαποστολών, Έλεγχος Τηλεφωνικών Συνδιαλέξεων, Ασφαλιστικές Απάτες, Ανάκτηση Χρεών – Εύρεση Οφειλετών