Οι ιδιωτικοί ερευνητές – ντετέκτιβ, αποτελούν ουσιαστικό πόρο τόσο για επιχειρηματίες όσο και για ιδιώτες πελάτες. Στο Ηράκλειο, μια πόλη που βρίσκεται στο νησί της Κρήτης, το Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών ΚATΕΡΙΝΑ ΜΠΙΤΖΙΟΥ παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες έρευνας. Οι ιδιωτικοί ερευνητές – ντετέκτιβ έχουν εκτεταμένη γνώση της τοπικής νομοθεσίας, των εθίμων και των δικτύων που τους επιτρέπει να εκτελούν πολύτιμη έρευνα σε τομείς όπως οι εταιρικές έρευνες, οι έλεγχοι ιστορικού, ο εντοπισμός απάτης και η επιτήρηση. Τα καθήκοντά μας περιλαμβάνουν την εξέταση εγγράφων και οικονομικών αρχείων, τη συνέντευξη μαρτύρων ή υπόπτων, τη διεξαγωγή επιχειρήσεων επιτήρησης ή την εύρεση αγνοουμένων. Τελικά ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε στην επίλυση προβλημάτων γρήγορα και αποτελεσματικά για τους πελάτες μας, τηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα στο επάγγελμά μας. Το σετ δεξιοτήτων ενός ιδιωτικού ερευνητή – ντέτεκτιβ σε συνδυασμό με την οικεία γνώση του κοινωνικού τοπίου της πόλης τα καθιστά ένα ανεκτίμητο πλεονέκτημα για επιχειρήσεις και άτομα που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν σύνθετα ζητήματα διακριτικά με την αίσθηση του επείγοντος.

Η περιοχή όπου διενεργείται η έρευνα και η δυσκολία της υπόθεσης μπορούν να επηρεάσουν την τιμή των υπηρεσιών ενός ντετέκτιβ στο Ηράκλειο.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

Συζυγική Απιστία, Προγαμιαίες Έρευνες, Εντοπισμός Εξαφανισμένων Προσώπων, Εντοπισμός σε Ηλεκτρονική Παρενόχληση, Έλεγχος Απορρήτου Τηλεπικοινωνιών, Έλεγχος Τηλεφωνικών Συνδιαλέξεων, Επιτήρηση Προσώπων, Προστασία Προσώπων και Χώρων, Μέτρα Προστασίας Επικοινωνιών

Έλεγχος Ιστορικού Υπαλλήλου, Ανίχνευση Διαρροής Πληροφοριών, Βιομηχανικές Έρευνες, Εντοπισμός Δικαστικών Στοιχείων, Έλεγχος Προσωπικού – Συνεργατών, Έρευνα για Ηλεκτρονικές Απάτες, Συνοδεία Χρηματαποστολών, Έλεγχος Τηλεφωνικών Συνδιαλέξεων, Ασφαλιστικές Απάτες, Ανάκτηση Χρεών – Εύρεση Οφειλετών