Αν ψάχνετε για ιδιωτικό ερευνητή – ντετέκτιβ* στην Αθήνα, τότε είναι σημαντικό να βρείτε κάποιον με μεγάλη εμπειρία και γνώση στον τομέα. Το Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών ΚATΕΡΙΝΑ ΜΠΙΤΖΙΟΥ μπορεί να σας βοηθήσει στην αποκάλυψη κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων και να παράσχει πολύτιμες γνώσεις για την υποστήριξη νομικών υποθέσεων, την προστασία από απάτη ή την παροχή βοήθειας σε προσωπικά θέματα. Διαθέτουμε εξαιρετικό επίπεδο επαγγελματισμού, ακεραιότητας και διακριτικότητας ενώ διεξάγουμε ενδελεχείς έρευνες χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές και τεχνολογία.

Η περίπλοκη φύση της υπόθεσης είναι ο βασικός παράγοντας που διαμορφώνει την τιμή των υπηρεσιών ενός ντετέκτιβ στην Αθήνα.

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών:

Συζυγική Απιστία, Προγαμιαίες Έρευνες, Εντοπισμός Εξαφανισμένων Προσώπων, Εντοπισμός σε Ηλεκτρονική Παρενόχληση, Έλεγχος Απορρήτου Τηλεπικοινωνιών, Έλεγχος Τηλεφωνικών Συνδιαλέξεων, Επιτήρηση Προσώπων, Προστασία Προσώπων και Χώρων, Μέτρα Προστασίας Επικοινωνιών

Έλεγχος Ιστορικού Υπαλλήλου, Ανίχνευση Διαρροής Πληροφοριών, Βιομηχανικές Έρευνες, Εντοπισμός Δικαστικών Στοιχείων, Έλεγχος Προσωπικού – Συνεργατών, Έρευνα για Ηλεκτρονικές Απάτες, Συνοδεία Χρηματαποστολών, Έλεγχος Τηλεφωνικών Συνδιαλέξεων, Ασφαλιστικές Απάτες, Ανάκτηση Χρεών – Εύρεση Οφειλετών