Οι ιδιωτικοί ερευνητές – ντετέκτιβ* στο Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών ΚATΕΡΙΝΑ ΜΠΙΤΖΙΟΥ στον Πειραιά, είναι επαγγελματίες στην επίλυση προβλημάτων και τη συλλογή πληροφοριών. Έχουμε πολυετή εκπαίδευση και εμπειρία με διάφορες τεχνικές έρευνας, που μας επιτρέπει να παρακολουθούμε διακριτικά το περιβάλλον, ενώ παράλληλα συλλέγουμε πολύτιμα στοιχεία. Οι δεξιότητές μας μας καθιστούν ανεκτίμητη πηγή για όποιον χρειάζεται βοήθεια για την πλοήγηση σε σύνθετες προκλήσεις ή άγνωστες καταστάσεις.

Οι τιμές για τις υπηρεσίες ενός ντετέκτιβ στον Πειραιά μπορεί να επηρεαστούν από παράγοντες όπως η διάρκεια της έρευνας και η ανάγκη για πρόσθετα ερευνητικά εργαλεία.

Μερικές από τις υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν: Έλεγχος Απορρήτου Τηλεπικοινωνιών, Έλεγχος Τηλεφωνικών Συνδιαλέξεων, Μέτρα Προστασίας Επικοινωνιών, Ασφαλιστικές Απάτες, Έρευνα για Ηλεκτρονικές Απάτες