Ως ιδιωτικός ερευνητής – ντετέκτιβ το Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών ΚATΕΡΙΝΑ ΜΠΙΤΖΙΟΥ, διαθέτει ένα μοναδικό σύνολο δεξιοτήτων και εμπειρίας που διαπρέπει σε αυτόν τον απαιτητικό τομέα. Οι ιδιωτικοί ερευνητές – ντέτεκτιβ* είναι σε θέση να συλλέγουν και να αναλύουν πληροφορίες από πολλαπλές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των συνεντεύξεων με μάρτυρες και των πλάνα παρακολούθησης. Η εργασία του ιδιωτικού ερευνητή – ντέτεκτιβ* απαιτεί προσοχή στη λεπτομέρεια, δεξιότητες κριτικής σκέψης και εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες.

Η τιμή των υπηρεσιών ενός ντετέκτιβ στην Πάτρα εξαρτάται από παράγοντες όπως η ανάγκη για πρόσθετους ερευνητικούς πόρους και η δυσκολία της υπόθεσης.

Συζυγικές απιστίες, προγαμιαίες έρευνες ή και Βιομηχανικές Έρευνες είναι μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών ΚATΕΡΙΝΑ ΜΠΙΤΖΙΟΥ και τους συνεργάτες μας.